Sústruženie dreva

Sústruženie, čiže tokárstvo je technika založená na princípe tvarovania dreva špeciálnymi tokárskymi nožmi (dlátami) na sústruhu.
Tokári v minulosti vyrábali tkáčske náradie, kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťalky, ale i časti hudobných nástrojov. V súčasnosti sú to najmä tvarované časti zábradlí, kuchynský riad a množstvo ďalších úžitkových a ozdobných predmetov.

Venujeme sa remeselnej kusovej výrobe točených úžitkových predmetov z dreva.

Produkty, ktoré najčastejšie vyhotovujeme sú stolové nohy, nožičky na sedacie súpravy a nábytkové nožičky, drevený riad, rôzne ozdobné koncovky, stĺpiky na zábradlia, no vieme Vám vyhotoviť aj špecifické výrobky ako sú formy na klobúky, valce na balanceboard, baseballové pálky, kyjanice a taktiež aj repliky starožitných častí nábytku. 

Ponúkame Vám drevené tokárske výrobky, ktoré sústružíme aj na zákazku podľa priania a návrhu zákazníka. Cena práce je 15,-eur/hod. + materiál. Výroba na mieru je o niečo cenovo náročnejšia, pretože pri každom novom type tokárskeho výrobku je najskôr nutné vyhotoviť šablónu a prototyp, ktorého formu ešte pred konečným zadaním do výroby konzultujeme so zákazníkom.

Keďže sa jedná sa o ručnú výrobu, tolerancia rozmerov je cca +/- 2 mm a najmenší priemer, ktorý Vám vieme vysústružiť je 25mm.

Drevo, ktoré na výrobu používame je sušené a v tej najlepšej kvalite. Najčastejšie používanými drevinami sú buk, dub, smrek a lipa, od použitého materiálu závisí aj cena konečného výrobku. Kvalitu kontrolujeme počas celého procesu výroby, snažíme sa tak vyrobiť pre Vás čo najkvalitnejší produkt.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek požiadavkou a ak to bude v našich možnostiach, posnažíme sa Vám v čo najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety.